Uspešno zaključeni projekti

V našem poslu namesto besed govorijo uspešno zaključeni projekti.

Naprave za čiščenje odpadnih voda

Čiščenje odpadne vode je proces, skozi katerega se odpadne vode očistijo do tolikšne mere, da izpolnjujejo okoljske in druge standarde kakovosti.

Projekti financirani iz EU skladov

Administrativni, vsebinski in finančni vidik ob upoštevanju pravil o državnih pomočeh.

Biodizel

Gorivo za dizelske motorje, izdelano iz rastlinskih ali živalskih maščob.